Arbeidsfysiotherapie / Bedrijfsfysiotherapie

Behandeling, preventie, begeleiding en reïntegratie.

Naast een zeer professioneel lichamelijk onderzoek en vraaggesprek analyseert onze arbeidsfysiotherapeut de werkorganisatie, -omstandigheden, werkplek en werktaken/handelingen.

Vanuit het beroepsgeheim is onze arbeidsfysiotherapeut voor u uitermate geschikt in het contact met uw bedrijfsarts, werkgever of leidinggevende.
Uw arbeidsfysiotherapeut is namelijk uw vertrouwenspersoon en werkt onafhankelijk van uw werkgever. Het belang van uw lichamelijke- en geestelijke gezondheid staat daarbij voorop.

Uw hulpvraag wordt multifactorieel in behandeling genomen:

De focus bij ons ligt op de individuele en arbeidsgeoriënteerde (oefen-)therapie  en training. De arbeidsfysiotherapeut behandelt in directe samenwerking met zijn collega’s. Een sessie bestaat dus niet alleen uit een manueel therapeutische of psychosomatische interventie, maar onderscheid zich door realistische adviezen op maat.
Met deze expertise in huis kunnen wij nog specifieker mensen met CANS* en Rugklachten behandelen en begeleiden. CANS staat voor Complaints of Arm Neck and/or Shoulderklachten aan arm nek en/of schouder. CANS is evenals RSI geen diagnose op zich, maar is een typering voor werkgerelateerde aandoeningen die behandeling behoeven. Een goede diagnose stellen blijft van belang.

Bij…..

 • advies op het gebied van fysieke belasting en belastbaarheid, ergonomie, arbotechnische en organisatorische aspecten
 • voorlichting, gericht op het bevorderen van bewustzijn met betrekking tot de risico’s van de fysieke aspecten van arbeid, het lichamelijk functioneren en het verantwoord gebruik van het lichaam
 • werk-, til- en houdingsadvies op de werkplek
 • structureel preventieadvies, bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur
 • individuele begeleiding van werknemers bij verminderde inzetbaarheid en bij reïntegratie
 • bijdrage in de ketenzorg binnen de arbeidsgezondheidszorg
 • analyse van alle aspecten van arbeid, werkplek en werknemer
 • advies met betrekking tot fysieke belasting/belastbaarheid en de juiste werkwijze
 • begeleiding bij herstel van fysieke klachten aan het HBA en bevordering van reïntegratie
 • advies om te komen tot schadelastbeheersing door preventie van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim ten gevolge van fysieke belasting in het werkproces.

Enkele voorbeelden van fysieke arbeid en de meetcriteria die wij hanteren:

 1. repeterende bewegingen  (methode Peerenboom, methode Harm, Fysibel, OCRA, Checklist 5W)
 2. Tillen/ Dragen (NIOSH, 3D Statis strength prediction program, KIM tool voor tillen houden en dragen, Mital)
 3. Duw en trekbewegingen (methode mital, Kim Tool)
 4. Energetische belasting ( Hartlsag, %HRR en MAWT, berekening energie verbruik KJ/min)
 5. Werkhoudingen (Multimomentopname zoals OWAS, TRAC, stoplichtmodel Peereboom, checklist statische werkhoudingen, beslisschema zitten – stand werk, 3D SSPP)
 6. Krachten/ gewrichtsnormen ( 3D SSPP, Berekening Rug- en schouderbelasting bij kar of rolcontainer)

De producten die wij leveren, spitsen zich toe op de risico’s van lichamelijke arbeid op organisatieniveau en op de effecten daarvan op de gezondheid van het individu. Voorbeelden daarvan zijn:

Organisatorisch:

 • onderzoek ten behoeve van risico-inschatting (organisatorisch, technisch of individueel)
 • advies voor inrichting van arbobeleid, i.c. beleid fysieke belasting
 • ondersteuning bij uitvoering en borging van beleid fysieke belasting
 • preventief advies voor inrichting werkplek en/of werkproces
 • advies voor (her)ontwerp en inrichting van werkplekken bij verbouw en nieuwbouw
 • werkplekbezoek ter voorbereiding op voorlichting, gerichte instructie of werktechniektraining voor groepen

Individueel:

 • beoordelen fysieke belasting en belastbaarheid voor functie en taken
 • werkplekonderzoek ter voorbereiding op training, advies of coaching
 • ergonomische aanpassingen ter voorbereiding op werkhervatting

Fysiotherapeutisch Instituut Heemstede is het centrum voor Arbeid & Gezondheid en ondersteunt organisaties op het terrein van arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie op een no-nonsense manier. U mag van ons betrokkenheid verwachten, hoe klein of hoe groot u ook bent, omdat we bij voorkeur regionaal of in-company werken. U mag van ons deskundigheid verwachten omdat we beschikken over deskundigen met een specifiek aandachtsgebied.
Kernwoorden die bij ons passen zijn: maatwerk, betrokken, snel reageren en verder durven denken dan arbowetgeving en nen-normen.

Uitgangspunten van onze benadering:

 • werken is gezond;
 • het management vormt de basis voor een effectieve begeleiding van arbeidsverzuim;
 • we benadrukken de verantwoordelijkheid van de individuele medewerker;
 • de organisatie houdt zelf de regie in handen;
 • investeren in een gezond werkklimaat levert geld op.

Ondernemers voor ondernemers

Het Fysiotherapeutisch Instituut ondersteunt organisaties op het terrein van arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie op een no-nonsense manier.

Mogelijkheden

Van verzuimbegeleiding tot ergonomie, van fysiotherapie tot begeleiding door een psycholoog en van managementkeuringen tot het uitvoeren van een RI&E. Kortom, we kunnen veel bieden. Dit is echter afhankelijk van uw wensen en doelstellingen. Door de veranderde wetgeving zijn

wij een krachtig alternatief voor de traditionele arbodienst.

Netwerk

We maken gebruik van een lokaal netwerk van deskundigen. Op deze manier kunnen we korte lijnen realiseren en weten wat er speelt in de regio. Zo kunnen we ook voor uw bedrijf een partner zijn als het gaat om arbodienstverlening nieuwe stijl.

Contracten

De basis is een contract zonder kosten maar wel met de dekking van een groep deskundigen, onder andere de verplichte gecertificeerde bedrijfsarts. We bieden echter meer en dan staan punten als maatwerk en preventie hoog in het vaandel. De bedrijven, ook de kleinere, krijgen van ons de aandacht die nodig is. We werken het liefst op basis van verrichtingen. U heeft dan zelf de regie in handen over de kosten en baten.

Geïnteresseerd?

We komen vrijblijvend bij u langs om met u van gedachte te wisselen.

U kunt ons ook inschakelen zonder contractverplichtingen.

Heeft u klachten en/of ervaart u deze tijdens of door het werk? Maak dan gelijk even een afspraak, want wij zorgen er altijd voor dat u zo snel mogelijk geholpen word.