Informatie t.a.v. Covid-19

Laatste update: dd. 25 september 2021.

 

Informatie t.a.v Covid-19:
-Zorg dat u maximaal 5 minuten voor de behandeling komt, zodat u niet of slechts kort in de wachtruimte bent.
-Was bij binnenkomst eerst de handen volgens het protocol dat boven het aanrecht hangt, of gebruik de dispenser.
-Neem een eigen grote badhanddoek of laken mee.
-Kom niet wanneer u 1 of meerdere van de volgende symptomen hebt (ook milde vorm):

 

o Neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
o Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
o Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
o Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

 

-Kom in principe alleen naar de praktijk.
-Houdt graag wat afstand ten opzichte van elkaar in de praktijk.

Laatste update: dd. 25 september 2021.

 

In situaties waar geen verhoogd risico op besmetting met COVID-19 bestaat en besloten wordt een behandeling te starten, moeten strikte hygiënemaatregelen worden gevolgd. Deze gelden zowel voor de paramedicus als voor de patiënt:

 • Was je handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Stop de behandeling direct als een patiënt alsnog symptomen van COVID-19 heeft.
 • Houd de frequentie van ‘face-to-face’ behandelen zo laag mogelijk, combineer als dit mogelijk is met behandeling op afstand.
 • Therapeut kan bij bij het behandelen van het hoofd een mondkapje dragen. En kan in dat geval met de patiënt overleggen dit ook te willen doen.

Laatste update: dd. 25 september 2021.

 

Voor de behandeling worden u een aantal vragen gesteld (Triage op COVID-19 verschijnselen):

 • Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
 • neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of
 • plotseling verlies van reuk of smaak?
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen
 • 7 dagen vastgesteld?
 • Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en
 • Heeft u korter dan 10 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog
 • klachten had?
 • Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is
 • vastgesteld?
 • Bent u de afgelopen 10 dagen in een code oranje gebied geweest?

Als alle vragen met nee worden beantwoord is er een mogelijkheid tot behandelen.

Laatste update: dd. 25 september 2021.

 

Ons beleid tijdens de coronacrisis, is het veilig en verantwoord verlenen van paramedische zorg in de 1ste lijn. Dit om besmettingsrisico’s te beperken. En is gebaseerd op adviezen en informatie van KNGF, VWS en de richtlijnen van het RIVM.

 

Zorgmedewerkers volgen in de basis het beleid voor alle burgers in Nederland: tijdens quarantaine blijf je thuis. Alleen in hoge uitzonderingssituaties, waarbij de continuïteit van zorg in het geding kan komen door dreigende personele krapte, is er ruimte voor uitzonderingen (*).

 

Vanaf 25 september geldt:

 • Iedereen in heel Nederland met één of meer symptomen moet thuisblijven.
 • Iedereen met dergelijke klachten die passen bij het coronavirus kan zich laten testen. Het is van groot belang dat zorgmedewerkers (en hun huisgenoten) zich bij klachten direct laten testen.
 • Totdat de testuitslag bekend is blijft de persoon/zorgmedewerker met klachten thuis. Als deze persoon koorts en/of benauwdheid heeft, dan moeten ook alle huisgenoten thuisblijven tot na de testuitslag.

(*) Bron: LCI/RIVM: Testbeleid voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

Laatste update:  dd. 25 september 2021.

 

Personen met een verhoogde kans op infectie:
Personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen
woonachtig in een verpleeghuis, hebben een verhoogd risico om anderen te infecteren.

Personen met kans op een ernstig beloop COVID-19:
Personen ouder dan 70 jaar, mn. de kwetsbare ouderen.
Volwassenen (≥ 18 jaar) met onderliggende ziekten:

 

 • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn.
 • Een chronische stoornis van de hartfunctie, die daardoor in aanmerking komen voor de griepprik.
 • Diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties.
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
 • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
 • Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal <200/mm3.
 • Ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C.
 • Morbide obesitas (BMI >40).

Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd:

 • koorts, koude rillingen
 • hoesten
 • neusverkoudheid, kortademigheid, schorre stem, pijn bij de ademhaling
 • keelpijn
 • algehele malaise, vermoeidheid, algehele pijnklachten
 • oculaire pijn
 • spierpijn
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • prikkelbaarheid/verwardheid/delier
 • buikpijn
 • anorexie/verlies van eetlust
 • diarree, overgeven, misselijkheid
 • verlies van of verminderde reukzin (hyposmie/anosmie) en smaakzin (dysgeusie/ageusie)
 • conjunctivitis en verschillende huidafwijkingen

Laatste update:  dd. 25 september 2021.

Binnen onze 2 locaties maken wij professionele afwegingen voor het realiseren van een veilige omgeving voor patiënt en medewerkeer.

Uitgangspunten voor de organisatie van groepsbehandeling:

 • Voorafgaand aan elke (groeps)behandeling dient triage plaats te vinden. Een groepsbehandeling. Is alleen mogelijk voor patiënten die alle triagevragen met nee kunnen beantwoorden.
 • Groepsbehandelingen worden uitgevoerd op afspraak, zodat de patiëntenstroom kan worden gecoördineerd. Houd rekening met het algemene hygiëneprotocol.

 

Voor de juiste hygiëne volgen we het hygiëneprotocol, aangevuld door onderstaande maatregelen voor de groepsbehandeling:

 • Voordat de patiënten de oefenzaal of behandelruimte betreden, desinfecteren ze hun handen met desinfectiemiddel.
 • Patiënten nemen zelf, indien van toepassing, een handdoek en bidon mee voor de interventie.
 • Patiënten desinfecteren zelf, indien van toepassing, de hulpmiddelen die ze gebruiken tijdens een groepssessie. Hiervoor is desinfectiemiddel beschikbaar.
 • De praktijken maken zelf een keer per dagdeel (dus twee keer op een dag) deurklinken, kraanknoppen enzovoort schoon, met desinfectiemiddel.
 • Patiënten mogen niet halverwege de groepsbehandeling instromen.
 • Na groepsbehandeling is het belangrijk dat de patiënten het gebouw direct verlaten.