Echografie

Echografie

Echografie is een beeldvormend onderzoek dat naast het reguliere fysiotherapeutisch onderzoek kan worden ingezet om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Het beeld wordt gevormd door de verschillende weefsels welke de geluidsgolven terugkaatsen. Eigenlijk precies hetzelfde als bij de echo van een baby in de buik van de moeder tijdens de zwangerschap; alleen kijken wij naar hoe weefsels, spieren, botten en ligamenten eruit zien. Dit is beter bekend als Musculoskeletaal (MSK).

 

Als er tijdens het klinisch fysiotherapeutisch onderzoek vermoeden bestaat op schade van weefsels, spieren, botten en ligamenten, kan echografische beeldvorming geïndiceerd zijn. Dit kan ook als onduidelijk is waardoor de klachten worden veroorzaakt.

Echografie kan veelal de aard en/of ernst van klachten aan pezen, spieren en banden etc. in beeld brengen waarmee een adequate diagnose gesteld kan worden. Hierdoor is een gerichter behandelplan mogelijk. Het verloop van het weefselherstel is middels echografie te volgen.

 

Welke diagnoses kunnen gesteld worden?

 • Ontstekingen (bv. achillespees-, schouderklachten etc.)
 • Rupturen (bv. hamstringscheuring, zweepslag in de kuit etc.)
 • Vochtophopingen (bv. slijmbeursontsteking)
 • Cysten
 • Verkalkingen

Echografie

Echografie is een beeldvormend onderzoek dat naast het reguliere fysiotherapeutisch onderzoek kan worden ingezet om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Het beeld wordt gevormd door de verschillende weefsels welke de geluidsgolven terugkaatsen. Eigenlijk precies hetzelfde als bij de echo van een baby in de buik van de moeder tijdens de zwangerschap; alleen kijken wij naar hoe de pezen, spieren, en banden etc. eruitzien.

 

Als er tijdens het klinisch fysiotherapeutisch onderzoek vermoeden bestaat op schade van spieren, pezen of andere weefsel, of dat het onduidelijke is waardoor de klachten worden veroorzaakt, kan echografische beeldvorming geïndiceerd zijn.

Echografie kan veelal de aard en/of ernst van klachten aan pezen, spieren en banden etc. in beeld brengen waarmee een adequate diagnose gesteld kan worden. Hierdoor is een gerichter behandelplan mogelijk. Het verloop van het weefselherstel is middels echografie te volgen.

 

Welke diagnoses kunnen gesteld worden?

 • Ontstekingen (bv. achillespees-, schouderklachten etc.)
 • Rupturen (bv. hamstringscheuring, zweepslag in de kuit etc.)
 • Vochtophopingen (bv. slijmbeursontsteking)
 • Cysten
 • Verkalkingen

Echografisch consult

Bij ons wordt de echografie uitgevoerd door Wim van der Heide, Lucas Rijken en Daan Koning. De echografist zal een consult uitvoeren, waarbij echografisch onderzoek gebruikt zal worden om tot een beantwoording van de onderzoeksvraag te komen.

Vergoeding zorgverzekering

Vergoeding van een echografisch consult kan op twee wijzen worden gerealiseerd:

 • Indien echografisch onderzoek onderdeel is van een fysiotherapeutisch behandeltraject kan deze desgewenst worden gedeclareerd als een fysiotherapeutisch consult.
 • Indien echografisch onderzoek geen onderdeel is van een fysiotherapeutisch behandeltraject, of (aanvullende) verzekering voor fysiotherapie ontoereikend is, zal deze rechtstreeks bij de patiënt in rekening worden gebracht.