Kinderfysiotherapie

Meestal ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek vanzelf. Soms verloopt dit echter langzamer of anders dan gebruikelijk. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Als bewegen niet vanzelf gaat

Kinderen hebben dan meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen.

 

Of het nu gaat over baby’s met een voorkeurshouding of over kleuters en peuters die veel vallen , een basisschoolkind met schrijfproblemen of een kind met pijnklachten.

Als ouder kan je vragen hebben over de manier van bewegen van uw kind. Met deze hulpvragen kunt u terecht bij onze kinderfysiotherapeut.

Onze kinderfysiotherapeut is Monique Kops Hagedoorn.

 

Voor meer kijk op de website van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie.

Hoe gaan we te werk

We observeren en onderzoeken het bewegen van uw kind. Alle zaken die samenhangen met de hulpvraag proberen we daarbij in kaart te brengen. Samen met u bepalen we dan het plan van aanpak. Het begeleiden gebeurt op een spelende manier die past bij de leeftijd van uw kind.

“Fietsend over hobbelige keien die glad zijn van de regen, je gezichtsveld wordt verstoord door dichte mist. Je ontwijkt een spelend kind die je niet hebt gezien, maar wel gehoord. De geur van de bakker doet je ondertussen denken aan de boodschappen die nog gedaan moeten worden.”

 

Om in bovenstaande situatie niet te vallen, of angstig te worden moeten je zintuigen goed samenwerken. Je evenwichtsorgaan, je gehoor, je reukorgaan. Het is voor de meeste volwassenen de normaalste zaak van de wereld. Bij veel kinderen verloopt de ontwikkeling van de zintuiglijke informatieverwerking vanzelf. Als dit niet vanzelf verloopt kan het zijn dat je kind zich niet goed ontwikkelt, bang is of juist heel gevaarlijike dingen onderneemt zonder angst te voelen.

 

Wat is sensorische informatie verwerking?

Sensorische informatieverwerking is het opnemen, selecteren en verwerken van zintuiglijke prikkels in de hersenen en daar op kunnen reageren. Het zien, ruiken, proeven, voelen en horen maar ook evenwichtsverstoringen moeten op de juiste manier worden waargenomen. Alleen dan kan je komen tot het leren van dagelijks handelingen zoals aankleden, eten, lopen etc,

Als aanraken bijvoorbeeld als niet prettig wordt ervaren, dan kan een kind moeite hebben met verzorgd worden. Aanraken zorgt bij het jonge kind voor de ontwikkeling van het lichaamsbesef. Dit is weer nodig om om tot een goede ontwikkeling in de grove motoriek te komen.

Onze zintuigen waarschuwen ook voor gevaar. Denk aan het voelen van temperatuur of het kunnen inschatten van hoogte en diepte.

 

Problemen in de sensorische informatie verwerking?

Kinderen kunnen op verschillende manieren last hebben van het niet goed kunnen verwerken van de zintuiglijke prikkels. Prikkels kunnen sterker binnen komen, denk bijvoorbeeld aan het kind dat moeilijk kleding kan verdragen. Of prikkels komen juist minder sterk binnen waardoor een bijvoorbeeld geen gevaar ziet tijdens spel of te ruw is in zijn spel. Dit zijn over het algemeen de ondernemende en impulsieve kinderen.

Het te sterk of minder sterk binnen komen van prikkels heeft invloed op gedrag omdat een kind de informatie over de wereld om hem heen anders binnen krijgt.

 

Kinderfysiotherapie

De therapie bestaat uit spelenderwijs leren om te gaan met verschillende prikkels. Het is belangrijk dat de omgeving ook op de hoogte is van de problemen in de prikkelverwerking zodat zij hier op in kunnen spelen. Soms wordt er gebruik gemaakt van een prikkel”dieet” of borsteltherapie.

 

 Schrijven is ondanks het toenemende computer gebruik , een belangrijke manier om te kunnen communiceren en om je creatief te kunnen uiten. Het leren schrijven is nog steeds zeer actueel en is op school een vaardigheid die dagelijks ingezet wordt. Tevens is gebleken uit onderzoek dat schrijven een vaardigheid is die belangrijk is voor het ondersteunen van het leren lezen. Onthouden van letters en tekst verloopt beter als de tekst ook is geschreven.

 

Schrijfproblemen

Het ontspannen en leesbaar schrijven is een ingewikkelde vaardigheid waarbij veel onderliggende processen een rol kunnen spelen. Schrijfproblemen kunnen daardoor om verschillende redenen ontstaan. De kinderfysiotherapeut richt zich op de motorische schrijfproblemen.

 

Een stoornis in de ontwikkeling van de fijne motoriek kan het schrijfproces beïnvloeden. Een kind moet bijvoorbeeld de vingers verfijnd en geïsoleerd kunnen bewegen, een potlood goed vast kunnen houden zodat het ook mogelijk is deze geïsoleerde vingerbewegingen te kunnen maken tijdens het schrijven. Lukt dit niet dan kan dat resulteren in een slordig, onregelmatig of zelfs onleesbaar( dysgrafisch) handschrift.

Kinderen komen dan ook met de volgende schrijfhulpvragen bij de kinderfysiotherapeut:

  • Pijn/kramp in de hand tijdens het schrijven.
  • Onduidelijk handschrift
  • Het schrijftempo van het schrijven is erg laag vergeleken met klasgenoten.

 

Kinderfysiotherapeutische observatie en onderzoek

Er wordt gestart met een vraaggesprek, waarin de hulpvraag, voorgeschiedenis en huidige situatie in kaart worden gebracht. Vervolgens zal er aan de hand van een schrijfobservatie en diverse motorische testen beoordeeld worden of er alleen sprake is van een schrijfprobleem of dat er tevens problemen zijn in de fijne/grove motoriek. Indien nodig en met toestemming, neemt de kinderfysiotherapeut contact op met de leerkracht om te vragen hoe het schrijven in de klas verloopt en of er vanuit school nog hulpvragen zijn.

Aan de ouders wordt mogelijk gevraagd schriften van school mee te nemen.

 

Kinderfysiotherapeutische behandeling

Na het bespreken van de onderzoeksresultaten en behandelplan kan de kinderfysiotherapeutische behandeling starten.

Hoe deze eruit ziet is afhankelijk van de onderzoeksresultaten en de daaruit voortvloeiende doelstellingen.

 

Voorbeelden zijn:

  • Diverse spelletjes om de fijne motoriek en de geïsoleerde vingerbewegingen te stimuleren
  • Veranderen van de schrijfhouding
  • Aanpassen van de pengreep
  • Schrijfspelletjes/oefeningen

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de kinderfysiotherapeut van het Instituut voor Fysiotherapie.Heemstede op telefoonnummer (023) 5281906