Manuele therapie

Manuele therapie is een therapievorm waarbij de bewegingsvrijheid van het gewricht een centrale rol speelt. Veel klachten ontstaan of blijven bestaan door het slecht functioneren van één of meerdere gewrichten. Met name de gewrichten van de wervelkolom – nek, bovenrug, onderrug en bekken- zijn belangrijke aangrijpingspunten voor de Manueel Therapeut om zowel acute, als chronisch klachten succesvol te behandelen.

De Manueel Therapeut beheerst een groot aantal technieken om storingen in alle structuren in en rond de gewrichten gunstig te beïnvloeden, zodat er weer goede voorwaarden ontstaan om (pijn)vrij te kunnen bewegen. Vanuit het aanzetten van de normale bewegingsvrijheid, ontstaat er herstel van de normale lichaamsfuncties en genezing van de klacht.

Als de gewrichtsfuncties optimaal  zijn, krijgt de behandeling regelmatig een vervolg in de oefenzaal, waarbij het accent ligt op voorkomen van recidieven, vergroten van de belastbaarheid of het verbeteren van inzicht in houding en beweging.

De klacht wordt door de Manueel Therapeut altijd binnen het functioneren van het gehele lichaam bekeken, om zo tot een goede analyse te komen.
De Manueel Therapeut zal proberen te achterhalen hoe de klachten zich in het lichaam hebben ontwikkeld en welke factoren daarin een rol hebben gespeeld. Dit kunnen zowel externe factoren, zoals de werkhouding, een verkeerd trainingsschema zijn; óf interne factoren, zoals vermoeidheid en een lage belastbaarheid door bv. stress.
Hierdoor krijgt u inzicht in uw klachtenbeeld en kunnen we samen proberen dit systematisch aan te pakken. Dit vergroot de kans op herstel en zorgt ervoor dat de klachten minder snel terug keren.

Binnen ons Instituut werken 3 geregistreerde Manueel Therapeuten. Dit zijn Inge Kaatee, Peter Nuyten en Wim van der Heide.

Klachten die succesvol door ons worden behandeld zijn o.a.:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
  • nek- en schouderklachten, met of zonder uitstraling naar de armen
  • bewegingsbeperking van de schouder
  • lage rugklachten met of zonder uitstraling in bil-, heup-, beengebied
  • hoge rugklachten in combinatie met rib- en borstpijn
  • duizeligheidsklachten bij bewegen van de nek
  • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten

 

Een Manueel Therapeut is een gespecialiseerde Fysiotherapeut, die na zijn opleiding Fysiotherapie een 3- of 4 jarige  opleiding Manueel Therapie heeft gevolgd. Daarnaast stelt onze beroepsvereniging, de NVMT,  hoge eisen aan na- en bijscholing om geregistreerd te kunnen worden als Manueel Therapeut.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de beroepsgroep  www.nvmt.nl  of naar de website van www.demanueeltherapeut.net.

Behandeling van een zuigeling met manuele therapie kan de aangewezen behandelmethode zijn indien er een functiestoornis in de nekwervelkolom van de zuigeling aanwezig is. De aanwezigheid van een dergelijke functiestoornis wordt vermoed, indien de zuigeling langdurig met het hoofdje naar dezelfde zijde ligt en een sterke voorkeur heeft voor het roteren naar één zijde en / of sterk overstrekt. Ook indien een zuigeling een afwijkende of onrustige slaaphouding heeft (huilend wakker worden meerdere keren per nacht), kan een verkennend consult bij een kinder-manueeltherapeut verhelderend werken.

Er zijn evenwel vele oorzaken waardoor een zuigeling een voorkeurshouding en / of een overstrekking kan vertonen echter, indien kan worden vastgesteld dat de oorzaak ligt in een functiebeperking van de nekwervelkolom, is er een aangrijpingspunt voor behandeling. Het vaststellen en het behandelen van bovenbedoelde functiestoornis gebeurd door de kinder-manueeltherapeut. Peter Nuyten is onze kinder-manueeltherapeut en staat ingeschreven in het register van de European Workgroup for Manual Medicine (EWMM). Inschrijving in dit register waarborgt het kwaliteitsniveau middels na- en bijscholing. Dit register is ook erkend door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zodat hier sprake is van een reguliere behandelvorm. De vergoeding van deze zorg vindt derhalve plaats vanuit de basisverzekering.

McKenzie therapie ook wel MDT (Mechanische diagnose therapie) genoemd, is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat, voornamelijk bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen. Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook ervoor te zorgen dat deze in de toekomst niet terugkeren.
Diegene die bij ons de McKenzie methode toepast is Wim van der Heide.

 

Tijdens een vraaggesprek worden de klachten in kaart gebracht, waarna een bewegingsonderzoek plaatsvindt, om een duidelijk beeld van de mechanische klacht te krijgen. Na een duidelijk mechanische diagnose begint een gerichte behandeling.

McKenzie-01

Na een duidelijk mechanische diagnose begint een gerichte behandeling.

Je leert met slechts enkele eenvoudige oefeningen jouw klachten zelf weg te nemen om het herstel zo veel mogelijk te bespoedigen. Daarnaast zal er aandacht gegeven worden aan de houdingen en bewegingen tijdens jouw dagelijks leven. De therapeut kan eventueel de therapie aanvullen met onder andere manuele technieken, zoals mobilisaties en/of manipulaties.

Duizeligheidsklachten komen relatief veel voor. Bij ca 10 % van de klachten waar mensen voor bij de  huisarts komen, speelt duizeligheid een rol. Het komt vaker voor bij mensen boven de 65 jaar, maar ook bij jongeren is het geen uitzondering. Duizeligheid en evenwichtsstoornissen worden vaak door de patiënt als zeer bedreigend ervaren en kunnen leiden tot angst, transpireren, misselijkheid, onzekerheid met bewegen en sociale onzekerheid.

De meeste patiënten met  (draai)duizeligheid zijn gelukkig door een gespecialiseerde Fysio-of Manueel therapeut vrij gemakkelijk te behandelen !

 

Wij bewegen en de wereld om ons heen staat stil, of wij staan stil en mensen of voorwerpen bewegen om ons heen en wij kunnen dat rustig vanuit een stabiele situatie waarnemen.

Duizeligheid is een storing van ons evenwichtssysteem, waardoor we onszelf en de wereld om ons heen, niet meer in balans kunnen waarnemen.

 

Voor een stabiel evenwicht zijn o.a.  de volgende functies in ons lichaam van belang:

Onze twee evenwichtsorganen registreren de stand en beweging van ons hoofd.

Onze ogen, die daar aan gekoppeld zijn, maken een tegenbeweging om zodoende de wereld stabiel waar te nemen.

Onze nek voert een gecompliceerde beweging uit om ons hoofd (dus onze evenwichtsorganen) recht te houden. Denk aan het waterpas houden van een scheepskompas om te kunnen navigeren.

Ook registreert ons onderstel via voeten , bekken en romp de stand van de ondergrond en voert correcties uit bij het verstoren van onze lichaamshouding of beweging.

Al deze gebieden geven informatie aan onze hersenen door. Hier wordt dit verwerkt, met elkaar vergeleken en opdracht gegeven eventuele bijsturing via spieren en gewrichten aan onze beweging of houding te geven.  Hierdoor blijven we in evenwicht en kunnen de wereld stabiel blijven waarnemen. Werkt een van deze gebieden niet goed of komt er tegenstrijdige informatie uit deze gebieden binnen, dan is er sprake van een evenwichtsstoornis, draaiduizeligheid of duizeligheid.

 

Tijdens de eerste afspraak is het voornaamste doel te bepalen waar de storing vandaan komt.

Door gerichte vraagstelling en een aantal simpele en niet belastende testen kan de gespecialiseerde Fysio- of Manueel therapeut (Peter Nuyten en Wim van der Heide) meestal bepalen waar de storing vandaan komt. Er wordt dan eerst onderscheid gemaakt of de storing binnen of buiten het evenwichtsorgaan ligt.

 

Ligt het in het evenwichtsorgaan, dan is er sprake van echte draaiduizeligheid en is de diagnose meestal BPPD of BPPV. Dit staat voor Benigne Positionele Paroxysmale Vertigo, of in Nederlands: Goedaardige, Houdingsafhankelijke, Aanvalsgewijze Draaiduizeligheid. Patiënten zijn snel en kortdurend bij houdingsveranderingen van het hoofd zeer draaiduizelig, bijvoorbeeld bij het draaien in bed, waarna ze zich over een langere periode onzeker en instabiel voelen.

Dit is in 80% van de gevallen in 1 of 2 behandelingen met een specifieke manoeuvre, zoals de Manoeuvre van Epley,  te verhelpen. Een zeer effectieve en dankbare therapie.

 

Ligt het probleem buiten het evenwichtsorgaan, dan komt een storing vanuit het bovenste gedeelte van de nek  zeer regelmatig voor. Dit is het terrein van de manueel therapeut, die kan testen of er een functiestoornis in de nek aanwezig is en dit met gerichte therapie verhelpen.

Soms is het nodig de behandelde gebieden door middel van oefeningen weer opnieuw in te trainen of te herijken, zodat de verschillende gebieden, die het evenwicht verzorgen weer goed gaan samenwerken. Balans, coördinatie, spierkracht, reactievermogen en blikstabiliteit worden dan getraind.

 

Verder kan duizeligheid en dan met name het “licht- in- het- hoofd”- of zweverige gevoel een gevolg zijn van verkeerde ademhaling, wel of niet gecombineerd met spanningsklachten. Een verwijzing naar onze ademtherapeut of psychosomatische fysiotherapeut kan dan een goede oplossing bieden.

 

De net genoemde vormen van duizeligheid vormen de meerderheid van de oorzaken. Uiteraard zijn er nog tal van andere oorzaken, zoals  bijvoorbeeld de Ziekte van Ménière, hoge bloeddruk en medicijngebruik. Hiervoor wordt u uiteraard naar de huisarts verwezen.