Onze

Klachtenregeling

Goede kwaliteit en verantwoorde zorg zijn bij ons basis kernvoorwaarden.  Wij doen er alles aan om het contact en de behandeling zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht u toch een klacht hebben m.b.t uw behandeling binnen onze praktijk dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze praktijk. 

U kunt dan gebruik maken van de klachtenregeling.

De klachtenregeling bestaat uit meerdere opties: 

  1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut
  2. Overleg met een van de  eigenaren van de praktijk
  3. Indienen van een schriftelijke ( anonieme) klacht 
  4. Maak gebruik van de klachtenregeling van het KNGF ( de beroepsorganisatie fysiotherapeuten) 

 

In gesprek met uw behandelend fysiotherapeut

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met onze praktijk. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

 

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

 

Overleg met één van de praktijkeigenaren  van de praktijk?

Wanneer u een klacht heeft die naar uw mening niet goed opgelost kan worden door een gesprek met uw behandelend therapeut, kunt u contact opnemen met één van de praktijkeigenaren. Deze zal uw klacht serieus nemen, naar u luisteren  en samen met u zoeken naar een mogelijke oplossing naar tevredenheid voor beide partijen. Iedere klacht wordt bij ons geregistreerd zodat er indien nodig ,de mogelijkheid is om een verbetertraject te gaan maken met onze praktijk.

 

Indienen van een schriftelijke klacht?

Het is mogelijk onderstaand klachtenformulier te gebruiken of een schriftelijke klacht ( evt. Anoniem) in te dienen door een brief of mail sturen naar de maatschap van “Het Instituut voor Fysiotherapie Heemstede” maatschap@fysio-heemstede.nl 

-Vermeld duidelijk de precieze klacht en waar u ontevreden over bent.

-Welke verbetertips u voor ons  heeft om mogelijke klacht in de toekomst te voorkomen.

-Eventuele naam van de betrokkene waar de klacht over gaat?

 

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Indien de klacht evt. na doorlopen van bovenstaande opties niet naar tevredenheid is opgelost 

Verwijzen wij u naar de link voor de klachtenregistratie van onze beroepsgroep

Hier vindt u meer informatie over:

-het indienen en de procedure van een klacht, 

-het kngf meldformulier klachten via het secretariaat klachtenregeling, 

-de werkwijze van de geschillencommissie  

- het reglement klachtenregeling fysiotherapie. In het Reglement klachtenregeling-fysiotherapie leest u hoe een en ander in z’n werk gaat. 

Het secretariaat brengt u indien nodig in contact met een klachtenfunctionaris

U kunt bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.