Hoe gaat het in zijn werk? Onze werkwijze:

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U hebt dus geen verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Dat heeft voordelen. U komt namelijk direct bij de juiste behandelaar terecht en kunt meteen aan uw herstel gaan werken. Bij twijfel verwijzen wij u naar uw huisarts.

Voor het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Via de telefoon zijn wij maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar. Buiten deze tijden (of in het weekend) kunt u ook een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt natuurlijk ook langs komen aan de balie in de praktijk aan de Burg. Van Lennepweg 39 D of in de Frieslandlaan 36.

Wij kunnen vrijwel altijd direct een afspraak inplannen. Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur voor een (eerdere) therapeut, gewenste dag of tijd en therapievorm.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

 

Wanneer de screening uitwijst dat fysiotherapie van toepassing is, of wanneer u door een arts verwezen bent dan vindt een uitgebreid onderzoek plaats. Wij willen een zo volledig mogelijk beeld vormen van uw klachten door vragen te stellen en gerichte tests te doen. Deze gegevens worden nauwkeurig vastgelegd in uw dossier. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk, rekening houdend met uw wensen en mogelijkheden aan de ene kant en onze actuele kennis van het vak aan de andere kant.

 

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren over zijn bevindingen en het verloop van de behandeling, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is oefentherapie. Vaak bedoeld om bewegelijkheid, spierkracht en uithoudingsvermogen te vergroten. Of verbetering van houding, evenwicht, ademhalingstechniek of ontspanning. Een deel van de oefeningen doet u zelf thuis, toegespitst op uw situatie en mogelijkheden.

 

Wij kunnen ter ondersteuning van de oefentherapie gebruik maken van massage of apparatuur. Ook geven wij advies en voorlichting. Zo leert u voldoende en verantwoord te bewegen. En wordt u zich bewust wat goed voor u is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt functioneren.

 

Het is het belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door de oefeningen te doen. En gewoon goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

 

Tijdens de behandelperiode en aan het eind ervan zal de fysiotherapeut regelmatig samen met u evalueren of de doelen van het behandelplan gehaald worden. Of dat die misschien moeten worden bijgesteld.

De behandelperiode wordt afgesloten wanneer de gestelde doelen zijn bereikt. Wij zullen de huisarts of verwijzer daarover informeren. Daarbij horen ook eventuele afspraken over het voortzetten van oefeningen, het opvolgen van adviezen e.d.

 

In de loop van de behandelperiode of na afloop kan u een uitnodiging ontvangen voor ons tevredenheidsonderzoek Qualizorg.

Basisverzekering, Aanvullende Verzekering of voor Eigen Rekening?

Basisverzekering

De Basisverzekering vergoedt maar een klein deel van de fysiotherapie:

  • behandeling van kinderen onder de 18 jaar
  • behandeling van aandoeningen op de lijst ‘langdurige therapie’ (na 20 zittingen).

 

Aanvullende Verzekering

Voor overige behandelingen heeft u meestal een Aanvullende Verzekering (AV) tot een bepaald aantal zittingen of tot een max. bedrag.

 

Zorgverzekeraars

Ook dit jaar hebben wij met alle zorgverzekeraars weer een overeenkomst. Daarin staan afspraken over tarief en vergoeding. In die gevallen gaat de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar, die dan aan ons betaalt. Ook voor het jaar 2021 zijn wij er in geslaagd om met  zorgverzekeraar VGZ (met labels: IZZ, IZA, UMC, Univé, VGZ – labels Zekur.nl en Bewust) een overeenkomst te sluiten.

 

Eigen Rekening

Bent u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd ? Houd u er dan rekening mee dat u een nota ontvangt die u zélf aan ons moet betalen. Wij hanteren dan de tarieven die op het volgende tabblad staan.

Onze tarieven per 1 januari 2022:

[table id=1 /]

Informatie over onze verdere activiteiten (Fysiotraining, Pilates Training, Sportspreekuur,  Nordic Walking, Werkplek Advies en verkoop van producten kunt u krijgen bij onze medewerkers of via onze website.

  • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken moeten 24 uur van tevoren afgezegd worden. Afspraken welke niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.
  • Betaling gaarne binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn zijn wij genoodzaakt incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
Lege sectie. Pas de pagina aan om hier inhoud toe te voegen.

Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat. Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze praktijk.

 

In gesprek met uw fysiotherapeut

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met onze praktijk. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

 

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang (klik hier voor link. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

 

Waar kunt u terecht met uw klacht ?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de pagina van het KNGF (klik hier voor link).

Wij houden registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot doel van de registratie, gegevens die worden geregistreerd, beheer van die gegevens, personen die toegang hebben tot die gegevens en inzagerecht van de patiënt.

Al deze zaken hebben wij in een reglement vastgelegd (klik hier voor het reglement).

Vragen, suggesties en opmerkingen

Wij doen ons uiterste best u met een goed gevoel naar huis te laten gaan. Als u ergens vragen over heeft, of heeft u tips en suggesties ter verbetering van onze dienstverlening, dan horen we graag van u!

Stuur ons een bericht via de website of geef het aan ons door via één van onze medewerkers. Alvast bedankt!