Onze

Betalingsvoorwaarden

 

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen de patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
  • Voor het betalen van de rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen. 
  • Je kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NLRABO0326308717. ten name van Instituut voor Fysiotherapie te Heemstede. 
  • Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk. 
  • Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling en er zullen administratiekosten van €10,00 in rekening worden gebracht. 
  • De aanmaningsbrief stelt jou in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen. 
  • Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief de betaling hebben ontvangen, ben jij in verzuim. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente  in rekening worden gebracht. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. 
  • Betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. 
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor jouw rekening.